Glyn Hughes – 1931-2014


Duration: 27 May 2016 – 28 January 2017


Organisation: NiMAC (The Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation) and The Ministry of Education and Culture – Cultural Services


Curator: Yiannis Toumazis


Venue: NiMAC


 

Description
Announcements
Publications
Gallery
Turkish

The Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation (NiMAC) and the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture organise and present the major retrospective exhibition Glyn Hughes 1931-2014. The exhibition, which is staged in collaboration with the Glyn Hughes Foundation, is curated by Yiannis Toumazis.

The exhibition will be opened by H. E. the President of the Republic of Cyprus Mr. Nicos Anastasiades, on Friday, 27 May 2016 at 19:00.

Few artists have left such an indelible mark on Cyprus as Glyn Hughes. Though a Welshman, his continuous residence on the island for almost six decades (1956-2014) acted as a catalyst for the development of contemporary art in Cyprus and not just that.
Painter, set designer, director, teacher and educator, journalist, art and film critic, writer, poet, pioneer in performance art and happenings in Cyprus, among other things, Glyn Hughes was a multifaceted personality, full of intensity, colour and light, just like his work.

Through a consistent course over time, Glyn Hughes was not only always present at everything interesting taking place in the island, but was also a methodical and at the same time fervent pioneer of abstract expressionism in Cyprus. With his diverse contribution, Hughes created the conditions that encouraged the active participation of the public in many new and innovative things happening in the field of arts.

Additionally, of great importance was his creative collaboration and friendship with Christoforos Savva, at a time when Cyprus had just thrown off British rule and was trying to make a new start. The foundation of the Apophasis Gallery by the two artists was a decisive move that definitely changed the island’s art scene. For the first time, the scattered thoughts and visions of a group of young and dynamic men found the appropriate space and fertile ground for expression, in an island, where, despite the newly achieved independence, strong political, social and spiritual contradictions were prevalent.

Hughes and Savva were pioneers in breaking the mould of the island’s art scene and managed to introduce into Cyprus a new and exciting way of comprehending art. Through their continuous artistic research and innovative actions, these artists laid the foundations of modernism and abstraction for a conscious transition from local to global at the exact moment when art had begun to take an almost academic character.

Artist Glyn Hughes passed away on 23 October 2014, leaving behind significant work, which is crucial to the understanding of the evolution of art in Cyprus over the past sixty years. This exhibition, a due tribute to this great artist, examines the various aspects of the artistic personality of Glyn Hughes from 1931, when he was born, until his death, and presents, besides important works –paintings, costumes and set designs–, an extensive archival material, as well as many accounts of people who got to know him during his rich, creative career. Hughes’ personnal art collection will also be exhibited as well as all his articles that were published both in The Cyprus Weekly and Cyprus Mail.

In the framework of the exhibition, a series of parallel events will be organised surrounding the life and work of Glyn Hughes. The detailed programme will be announced soon.

Furthermore, the Open Archive of Glyn Hughes will take place at the Municipal Arts Centre from September to December, giving the opportunity to all those who hold works by Glyn Hughes or other material pertinent to the artist to provide relevant information. The Archive of Glyn Hughes aims to collect as much information as possible regarding the artist’s versatile oeuvre, with the primary objective of publishing a complete and detailed catalogue of his work. Relevant information regarding the days and opening hours of the Archive will be announced in the summer.

A specially designed educational programme will also be applied for the exhibition, based on the concept of the Participatory Museum. The programme, which aims at creating a pedagogical platform of dialogue with the general public, will be realised in three phases. The first two have been designed and will be implemented by Dr Elena Stylianou, Despo Pasia and Stalo Antoniou with the participation of students of the postgraduate programme Visual Arts in Education of the European University Cyprus. The third and final phase will be implemented with the collaboration of Dr Andri Savva of the Art Education Team in the Department of Education of the University of Cyprus, and Dr Elena Stylianou.

The first phase is an educational art workshop for students. The second phase aims at the cooperation of students and educators of all levels for the production of interactive activities that will encourage the creative involvement of the general public, so that the latter can produce their own interpretations of the current exhibition held at the Municipal Arts Centre. In the third phase, the material that will be produced by the previous two workshops will be used for the design and implementation of museum and art activities for a group of teenagers, who will participate in the summer school of the University of Cyprus (27 June – 2 July 2016).

Opening hours:
Tuesday – Saturday: 10:00-21:00

GUIDED TOURS

In the context of the parallel events for the major retrospective exhibition Glyn Hughes 1931-2014the Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation [NiMAC] conducts guided tours for the general public. Reservation is not required and all guided tours are free of charge.

PROGRAMME
DURATION: 40 minutes
SATURDAY 21.1.17         TUESDAY 24.1.17              WEDNESDAY 25.1.17
17:00 & 18:00 [Greek]     17:00 & 18:00 [Greek]       [Greek 17:00 & English 18:00]

FRIDAY 27.1.17                SATURDAY 28.1.17
17:00 & 18:00 [Greek]      [Greek 17:00 & English 18:00]

Glyn Hughes 
1931-2014

27 Mayıs 2016 – 23 Temmuz 2016
6 Eylül 2016 – 17 Aralık 2016
Açılış töreni: 27 Mayıs Cuma 2016, 19:00

Açılışın ardından eski Elektrik Santralinin bahçesinde saat 20.00’de bir parti yapılacaktır.

Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi işbirliği ile, Pierides Vakfı [NIMAC] ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Hizmetleri, geçmişe dönük büyük Glyn Hughes 1931-2014 sergisini düzenlemekte ve sunmaktadır. Sergi, Glyn Hughes Vakfı ile işbirliği içinde düzenlenip, Yannis Toumazi’nin küratörlüğünde sunulmaktadır.

Serginin açılış töreni Ekselansları Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından, 27 Mayıs 2016 tarihide, Cuma günü saat 19.00’da yapılacaktır.

Kıbrıs’ta çok az sanatçı, Glyn Hughes kadar güçlü bir iz bırakmıştır. Galli olmasına rağmen, Kıbrıs’ta yaklaşık altmış sene yaşaması (1956-2014) Kıbrıs’taki çağdaş sanatın gelişimi için de bir katalizör olmuştur.

Ressam, sahne tasarımcısı, yönetmen, öğretmen, eğitimci, gazeteci, sanat ve sinema eleştirmeni, yazar, ve şair olarak, Kıbrıs’taki performans ve etkinliklerin öncülerinden biri olan Glyn Hughes, tıpkı çalışmalarındaki gibi, yoğunluk, renk ve ışık dolu çok yönlü bir kişilikti.

Ülkede yer alan her ilginç etkinliğe katılan Glyn Hughes, yıllar içerisinde istikrarlı bir gidişle, Kıbrıs’taki soyut ekspresyonizmin metodik ve aynı zamanda hevesli öncüsü olmuştur. Hughes sanata yönelik çok yönlü katkısı ile, halkın sanat alanında birçok yeni ve yenilikçi etkinliğe aktif katılımını teşvik eden koşullar yaratmıştır.

Bu koşullarda, Kıbrıs’ın Britanya sömürge yönetiminden yeni kurtulduğu ve yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı bir dönemde, Hristoforos Savva ile yaratıcı işbirliği ve dostluğunun da çok önemli yeri vardır. İki sanatçı tarafından Apofasis galerisinin kurulması çok büyük bir önem taşıyan ve kuşkusuz Kıbrıs’ın sanat sahnesini değiştiren bir hareket olmuştur.

İlk defa olarak, genç ve dinamik insanlar, bir grubunun düşünceleri ve vizyonu ile bağımsızlığını yeni kazanmış olmasına ragmen güçlü, siyasi, sosyal ve düşünsel çelişkilerin yer aldığı bir adada uygun bir ifade alanı bulmaktadır.

Hughes ve Sava, Kıbrıs’ta o zamana kadar sanat sahnesindeki hâkim olan durumun değiştirilmesinde öncüler olmuştular ve adaya sanat ile ilgili yeni ve heyecan verici bir düşünce tarzı tanıtmıştılar.

Bu sanatçılar, devamlı sanatsal aramaları ve yenilikçi eylemlerinin yoluyla, tam da sanatın neredeyse akademik karaktere sahip olmaya başladığı zamanda, yerli konseptten küresel konsepte bilinçli bir geçiş için modernizmin ve soyutlamanın temellerini koymuştur.

Sanatçı Glyn Hughes, Kıbrıs’ta son altmış yılda sanatın gelişimini anlamak konusunda çok önemli olan çalışmalarını geride bırakarak, 23 Ekim 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Bu büyük sanatçıyı onurlandırmak üzere gerçekleşen sergi, Glyn Hughes’in doğduğu 1931 yılından ölümüne kadar sanatsal kişiliğinin çeşitli yönlerini inceler, tiyatro için hem resim hem kostüm hem de sahne tasarımı açısından önemli eserlerinin yanı sıra kapsamlı bir arşiv malzemesi sunup, zengin ve yaratıcı kariyeri boyunca onu tanıyan birçok kişinin ifadelerini de sunmaktadır.

Sergide Hughes’in kişisel sanat koleksiyonunun yanında, Cyprus Weekly ve Cyprus Mail gazetelerinde yayınlanan tüm makaleleri de sunulacaktır. Serginin çerçevesinde, Glyn Hughes’in hayatı ve çalışmaları ile ilgili olarak paralel bir dizi etkinlik de düzenlenecektir. Ayrıntılı program yakında duyurulacaktır.

Bununla birlikte Eylül ile Aralık ayları arasında, Belediye Sanat Merkezinde, sanatçıyla ilgili eserleri veya başka malzemesi olanların bilgi verebileceği Glyn Hughes Açık Arşivisi faaliyet gösterecektir. Glyn Hughes Arşivinin ana hedefi, çalışmalarının tam ve ayrıntılı bir katalok olarak yayınlanması amacıyla sanatçının mümkün olduğu kadar çok yönlü çalışmaları ile ilgili pek çok malzeme toplamaktır. Arşivin çalışma günleri ve saatleri ile ilgili bilgiler yaz aylarında duyurulacaktır.

Serginin bir başka amacına göre, genel kamuoyu ile bir diyalog eğitim platformu oluşturmak amacıyla Katılımlı Müze kavramına dayanan ve özel olarak tasarlanmış bir eğitim programı da uygulanacaktır. Program üç aşamada gerçekleştirilecektir. İlk iki aşama Doktor Elena Stylianou, Doktor Despo Pasia ve Doktor Stalo Antoniou tarafından tasarlanmış ve Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nin Görsel Sanatlar Eğitimi yüksek lisans programının öğrencilerinin katılımı ile uygulanacaktır. Üçüncü ve son aşama ise, Kıbrıs Üniversitesi’nin Eğitimi Bölümü’nün Resim Eğitiminin Grubundan gelen Dr Andri Savva ve Dr. Elena Stylianou ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.

İlk aşama, üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim ve sanat atölyesi ile ilgilidir. İkinci aşama, Belediye Sanat Merkezi’nde mevcut olan sergiye ilişkin olarak kendi yorumlarını geliştirmek amacıyla kamuoyunun yaratıcı katılımını teşvik edecek interaktif faaliyetlerinin oluştrulması için üniversite öğrencileri ve eğitimin tüm seviyelerinden gelen öğretmenlerinin işbirliğini amaçlamaktadır. Üçüncü aşamada ise, önceki iki atölye tarafından üretilecek malzeme, Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği Yaz Okulu’na (27 Haziran – 2 Temmuz 2016) katılacak olan gençler grubu için müze ve sanat faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanması için kullanılacaktır.

NiMAC

Pierides Vakfı ve Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi işbirliğiyle [Eski Elektrik Santrali]

19, Palias Ilektrikis Street, 1016 Nicosia, T: 22797400, info@nimac.org.cy, www.nimac.org.cy

Açılış saatleri: Salı – Cumartesi: 10:00-21:00

Düzenleme:

 

Heyetinde:

Sponsorlar: