Getting Across


Duration: 11 June – 1 August 2020


Organisation: NiMAC [The Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation] and Goethe-Institut Cyprus


Curators: Dr. Leonhard Emmerling, Kanika Kuthiala (Goethe-Institut New Delhi), Dr Yiannis Toumazis (NiMAC, Nicosia)


Venue: NiMAC 


Artists: André Lützen (Germany), Eva Leitolf (Germany), Kishor Parekh (India), Sumit Dayal (India), Kimsooja (Korea/US/France), Roman Signer (Switzerland), Mike Parr (Australia), Erik Levine (US), Halil Altindere (Turkey), Adrian Paci (Albania/Italy), Francis Alÿs (Belgium/Mexico), Javier Téllez (Venezuela), Bani Abidi (Pakistan/Germany), Raqs Media Collective (India), Efi Savvides (Cyprus), Elizabeth Hoak-Doering (Cyprus), Nurtane Karagil (Cyprus)


 

Press Release
Images
Press Clippings
Gallery
Turkish

The exhibition addresses the crucial issues of migration, crossings and borders and showcases works by important artists across international borders, from a cross section of cultures and different historical situations.

The project is curated on the premise that borders are man-made delineations, based on nothing but arbitrary decisions that nevertheless exert a massive, sometimes gruesome impact on individuals. The world seems to be increasingly globalised economically but, at the same time, compartmentalised ethnically, religiously and politically. On top of that, the recent coronavirus pandemic that has been plaguing the entire world creates even bigger problems to the free and unhindered movement of people.

Since the summer of 2015, one topic has overshadowed all other political issues in Europe: the influx of refugees seeking shelter from murderous civil war in countries such as Syria, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Eritrea, Nigeria and the Ukraine, as well as from social and political injustice, oppression and atrocities executed in the name of religion. Many were welcomed by certain governments, but entry was refused to many more by others.

Migration is part of human history. Movements across continents, invasion, colonisation, subjugation of people to foreign rule, resistance against invaders, the building of walls, fortification of borders, hybridisation of identities, emergence of a new populace – all this is related to migration. Migration is not only the migration of people, but also the migration of knowledge, of skills and values and new ways of seeing the world. It is related to suffering and to unforeseeable opportunities, to abominable violence and to new alliances, coalitions and even friendships. Immigrants, refugees and asylum seekers are met with hostility and resistance or are welcomed with empathy and solidarity.

PROGRAMME OF EVENTS
Afternoon Guided Tours: 
Wednesdays, 18:00
17 [GR] June | 1 [GR], 15 [EN], 29 [GR] July 2020

Morning Guided Tours:
Fridays, 10:00
26 [GR] June | 10 [EN], 24 [GR] July 2020

During the guided tours, all necessary health and personal safety measures will be observed. Participants are required to have their face masks on and keep the suggested distance between each other.

Online Educational Programmes: 
For children aged 6–11 years
Saturdays, 10:00–11:30
20 June | 4, 18 July | 1 August 2020

KARŞIYA GEÇMEK

SINIRLR HAKKINDA BİR SERGİ

 

 

Süre 11 Hazıran – 1 Ağustos 2020

 

 

NiMAC [Pierides Vakfı ile İlişkili Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi,] ve Goethe Enstitüsü- Kıbrıs 11 Haziran – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında NiMAC’ta KARŞIYA GEÇMEK sergisini düzenleyip sunmaktadır.

 

Sergi, göç, geçişler ve sınırların önemli meselelerini ele alıyor ve önemli sınırların ötesindeki kültürler ve farklı tarihsel durumlardan önemli sanatçıların eserlerini sergiliyor.

 

Proje, sınırların insan üzerinde yapılan tanımlamalar olduğu ve yine de bireyler üzerinde büyük, bazen dehşet verici bir etki yaratan keyfi kararlardan başka hiçbir şeye dayanmadığı fikrine dayanıyor. Dünya ekonomik olarak giderek küreselleşiyor görünmektedir, ancak aynı zamanda etnik, dini ve politik olarak bölümlere ayrılmıştır. Bunun da ötesinde, tüm dünyayı rahatsız eden son koronavirüs pandemisi, insanların özgür ve engelsiz hareketinde daha da büyük sorunlar yaratıyor.

 

2015 yazından bu yana, bir konu Avrupa’daki diğer tüm siyasi sorunları gölgede bıraktı: Suriye, Afganistan, Irak, Kosova, Eritre, Nijerya ve Ukrayna gibi ülkelerde katledilen iç savaştan sığınan mülteci akını ve din adına yürütülen sosyal ve politik adaletsizlik, baskı ve zulümler. Birçoğu belirli hükümetler tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak başkaları tarafından daha birçok kişiye giriş kabul edilmedi.

 

Göç insanlık tarihinin bir parçasıdır. Kıtalar arası hareketler, istila, sömürgeleştirme, insanların dış yönetime boyun eğdirilmesi, işgalcilere karşı direniş, duvarların inşası, sınırların güçlendirilmesi, kimliklerin melezlenmesi, yeni bir nüfusun ortaya çıkması – tüm bunlar göçle ilgilidir. Göç sadece insanların değil, aynı zamanda bilginin, becerilerin ve değerlerin ve dünyayı görmenin yeni yollarının göçüdür. Acı çekmek ve öngörülemeyen fırsatlarla, iğrenç şiddet ve yeni ittifaklar, koalisyonlar ve hatta arkadaşlıklar ile ilgilidir. Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar ya düşmanlık ve direnişle ya da empati ve dayanışma ile karşılanıyor.

 

 

 

 

Katılan sanatçılar: André Lützen (Almanya), Eva Leitolf (Almanya), Kishor Parekh (Hindustan), Sumit Dayal (Hindustan), Kimsooja (Kore/ABD/Fransa), Roman Signer (İsviçre), Mike Parr (Avustralya), Erik Levine (ABD), Halil Altindere (Türkiye), Francis Alÿs (Belçika/Meksika), Javier Téllez (Venezuela), Bani Abidi (Pakistan/Almanya), Raqs Media Collective (Hindustan), Efi Savvide (Kıbrıs), Elizabeth Hoak-Doering (Kıbrıs), Nurtane Karagil (Kıbrıs).

 

Küratöler: Dr. Leonhard Emmerling, Kanika Kuthiala (Goethe Enstitüsü Yeni Delhi)

Kıbrıs katılımı için Küratör: Dr Yiannis Toumazis (NiMAC, Lefkoşa)

 

 

ETKİNLİK PROGRMI

 

Öğleden sonra Rehberli Turlar 

Çarşamba günleri 18:00

17 [Yun] Hazıran | 1 [Yun], 15 [Ing], 29 [Yun] Temmuz 2020

 

Sabah Rehberli Turlar

Cuma günleri 10:00

26 [Yun] Hazıran| 10 [Ing], 24 [Yun] Temmuz 2020

 

Rezervasyon gerekli: Τel. 22797400 (Ptesi—Cuma 08:30-14:30) veya info@nimac.org.cy

 

Rehberli turlar sırasında tüm sağlık ve kişisel güvenlik önlemleri alınacaktır. Katılımcıların yüz maskelerini takmaları ve birbirleri arasında önerilen mesafeyi muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 

Çevrimiçi Eğitim Programları:

6-11 yaş arası çocuklar için

Cumartesi günleri, 10:00—11:30

20 Hazıran | 4, 18 Temmuz | 1 Ağustos 2020

Rezervasyon gerekli: Τ. 22797400 (Ptesi—Cuma 08:30-14:30) veya info@nimac.org.cy

 

 

Sergi açılış saatleri:

Salı – Cumartesi: 10:00 – 21:00

 

NiMAC

19, Palias Ilektrikis, 1016 Lefkoşa, T: 22797400

info@nimac.org.cy, www.nimac.org.cy, www.facebook.com/NiMACnicosia/

www.goethe.de/cyprus / https://www.facebook.com/goetheinstitutzypern