Pop-up Fest 2015

Περιγραφή
Έγγραφα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή στο Pop-up Festival 2015 παρατείνεται μέχρι τηνΠαρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Pop-up Festival 2015, ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC] απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την παραχώρηση κενών καταστημάτων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στη Λεωφόρο Μακαρίου κατά την περίοδο 13 Νοεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου 2015.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ είναι να συγκεντρώσει η κεντρική εμπορική αρτηρία της πρωτεύουσας ότι πιο καινοτόμο, εφευρετικό και δημιουργικό στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Μέσα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, επιδιώκεται η τόνωση και η αναζωογόνηση της Λεωφόρου Μακαρίου ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, είτε μέσω της εμπορικής δραστηριότητας, είτε μέσω της καινοτομίας, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων μέσω της δημιουργίας.

Το εγχείρημα θα πλαισιώνουν παράλληλες δραστηριότητες –εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές– εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Οι προτάσεις θα αφορούν στους εξής άξονες:

Α. Καινοτομία

Προτάσεις που αφορούν καινοτόμες ιδέες από νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups)

Β. Εμπόριο

Προτάσεις από επαγγελματίες ή νέους επιχειρηματίες και δημιουργούς σε σχέση με το λιανικό εμπόριο

Γ. Τέχνη

Προτάσεις που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό (π.χ. εικαστικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, θέατρο, μουσική, performances, χορός)

Δ. Εκπαίδευση

Προτάσεις που θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. εργαστήρια, μαθήματα, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες) που θα γίνονται σε προκαθορισμένο ειδικό χώρο.

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ

Ο χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ 2015 θα είναι το Εμπορικό Κέντρο City Plaza επί της Λεωφόρου Μακαρίου.

Διάρκεια φεστιβάλ: 13 Νοεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου 2015

Μέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων:

Δευτέρα: Κλειστά

Τρίτη με Παρασκευή: 13:30 – 20:00

Σαββατοκύριακα: 10:30 – 13:30 και 15:00 – 20:00

Το ωράριο θα πρέπει να τηρείται αυστηρά.

Σημείωση: Το ωράριο δεν είναι δεσμευτικό για όσα καταστήματα επιθυμούν να έχουν προγραμματισμένες δράσεις και πέραν των ωρών που προαναφέρονται.


Δικαίωμα συμμετοχής (αφορά όσους επιλεγούν)

Α. Για παραχώρηση καταστήματος του οποίου η λειτουργία θα αποφέρει έσοδα στον χρήστη: €250

Β. Για παραχώρηση καταστήματος του οποίου η λειτουργία δεν θα αποφέρει έσοδα στον χρήστη: Δωρεάν

Γ. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά καταστήματα): €50

Δ. Για εκδηλώσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν θα αποφέρουν έσοδα από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά καταστήματα): Δωρεάν

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

 Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00.

Τρόπος υποβολής πρότασης

Μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας ηλεκτρονικά αποστέλλοντας την στο info@nimac.org.cy (παρακαλείσθε όπως μην υπερβαίνει τα 7ΜΒ) ή να την παραδώσετε προσωπικά στα γραφεία μας, που βρίσκονται στη γωνία Τεμπών και Πενταδακτύλου στην Παλιά Λευκωσία, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8:30 – 15:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις: Τηλ. 22 797400, 8:30 – 15:00.


Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με κριτήριο την πρωτοτυπία, την ποιότητα και το κατά πόσο η πρόταση είναι υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη.

Διαδικασία επιλογής

  1. Ο τελικός αριθμός των ενδιαφερομένων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί τόσο από τον τελικό αριθμό των διαθέσιμων καταστημάτων όσο και από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
  1. Η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις, την προεπιλογή και την τελική επιλογή. Οι αιτούντες των προεπιλεγεισών προτάσεων πιθανόν να κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση της πρότασής τους αν χρειαστεί.
  1. Ο Δήμος και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών δεν υποχρεούνται να αιτιολογήσουν σε οποιονδήποτε αιτούντα την οποιαδήποτε απόφασή τους σχετικά με τη συμμετοχή του ή μη στο φεστιβάλ.

Οικονομική στήριξη

Κατηγορία Α΄

(αφορά προτάσεις οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα)

Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων (ηλεκτρικό ρεύμα και νερό).

Κατηγορία Β΄

(αφορά προτάσεις οι οποίες δεν θα αποφέρουν έσοδα)

  1. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων (ηλεκτρικό ρεύμα και νερό).
  1. Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα καλύψει μέρος του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που δε θα ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τα €400.

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της τελικής επιλογής θα ζητηθεί αναλυτική κατάσταση εξόδων και για τις δύο κατηγορίες. Η προσκόμιση των νόμιμων αποδείξεων για τα έξοδα είναι απαραίτητη.