Συμμετοχική δράση: COUNCIL OF MANY

Έκθεση
Δελτίο τύπου

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00

Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ

 

Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] παρουσιάζει τη συμμετοχική δράση COUNCIL OF MANY (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ) των Alexine Chanel  Mickaël Faure

 

 

«Μια δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διευθέτησης, πάντα συλλογικής, η οποία εμπεριέχει, μέσα και έξω από τον εαυτό μας, πληθυσμούς, πολλαπλότητες, εδάφη,  διαρκείς εξελίξεις, επιδράσεις, γεγονότα. […] Επομένως η μόνη μονάδα διευθέτησης/τοποθέτησης είναι η συνεργασία».

Gilles Deleuze, Διάλογοι, 1977 

 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο NiMAC, η Alexine Chanel και ο Mickaël Faure συνεχίζουν την παραγωγή του συμμετοχικού τους έργου COUNCIL OF MANY, που δρομολογήθηκε με την πρώτη του έκδοση στην Ελλάδα την άνοιξη του 2017, με την ευκαιρία της έναρξης της documenta 14. Περιελάμβανε παραστάσεις, μία συμμετοχική εκδήλωση στο The Art Foundation, μία ηλεκτρονική πρόσκληση για συμμετοχή μέσω της αποστολής πρότυπων οδηγιών παρουσίασης, καθώς και φωτογράφηση για την έναρξη της παγκόσμιας προβολής διαφανειών.

 

Το COUNCIL OF MANY είναι ο πίνακας μιας προσωπικής παραγωγής, που βασίζεται  στην οριζόντια δήλωση ως «πρώτη ύλη» και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνεται μέσα σε εικόνες.  Εκ φύσεως φτιαγμένος από κοινού, λειτουργεί ως δημοκρατική μεταφορά, ένα ποιητικό εργαλείο,  ένα ταξίδι του μυαλού, το οποίο εξελίσσεται από πόλη σε πόλη. 

 

Το πρωτόκολλό του: Η ανάπτυξη ενός καταλόγου (ο αποκαλούμενος Κατάλογος Συμφορών), ο οποίος περιλαμβάνει 5.000 σελίδες οδηγιών, κανονισμών, λογιστικών προτύπων, διοικητικών και νομικών εγγράφων, που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σκοπός των οποίων είναι η διαχείριση της ελληνικής κρίσης, των προτεινόμενων εξελίξεων…

Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ
Οδός Τεμπών 10-12, 1016 Λευκωσία, T: 22797400