ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (INTERNSHIPS) ΣΤΟ NIMAC

Το NiMAC ξεκινά να συνεργάζεται ενεργά με πανεπιστήμια διαθέτοντας θέσεις πρακτικής άσκησης (Internships) σε φοιτητ@ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Oi θέσεις αυτές είναι ανοικτές σε άτομα που μοιράζονται το έντονο ενδιαφέρον για μάθηση και συμμετοχή στις περίπλοκες και ποικίλες διαδικασίες ενός πολιτιστικού ιδρύματος αφιερωμένου στην προώθηση της σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης. Όλ@ οι φοιτητ@ που έχουν γνήσιο πάθος για την ενασχόληση με τον πολιτισμό ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν αυτές τις πολύτιμες ευκαιρίες.

Ο κατάλογος που ακολουθεί αναφέρει τους διάφορους τομείς εντός του NiMAC όπου υπάρχει η δυνατότητα για πρακτική άσκηση. Θα πρέπει να  σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα και ο αριθμός των θέσεων πιθανώς να ποικίλλει κάθε εξάμηνο (Εαρινό και Φθινοπωρινό) με βάση την τρέχουσα διαθεσιμότητα του προσωπικού και τα εν εξελίξει έργα.

Σημείωση: Τα άτομα που επιλέγονται κάθε εξάμηνο, αναμένεται να εργάζονται στο NiMAC 15-20 ώρες τη βδομάδα αλλά το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και μπορεί να διαμορφωθεί σε συνεννόηση με το κάθε άτομο.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Α. Επιμέλεια και Αρχεία

Οι ασκούμεν@ σε αυτόν τον ρόλο συνεργάζονται στενά με επιμελητ@ του Κέντρου και συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και τη διαχείριση εκθέσεων, καθώς και σε αρχειακές πρωτοβουλίες, σε ποικίλα πρότζεκτς/έργα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συμπεριλαμβάνει την έρευνα για μελλοντικές εκθέσεις, τη συγγραφή κειμένων για καταλόγους εκθέσεων, τη συγγραφή λεζάντων για έργα, και την ανάπτυξη καίριων και εύστοχων καταχωρήσεων στο διαδίκτυο που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα έργα τέχνης. Επιπλέον εργασίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη σύνταξη ολοκληρωμένων βιβλιογραφιών για τη διασφάλιση της ιστορικής ακρίβειας των αφηγημάτων και την ερευνητική εξέλιξη και θεωρητική υποστήριξη των εννοιών στις οποίες βασίζεται κάθε έκθεση.

Οι υποψήφι@ που επιλέγονται για τη θέση αυτή πρέπει να έχουν γνώσεις στην ιστορία της τέχνης, ιδιαίτερα στη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη. Αναγκαία προσόντα αποτελούν επίσης οι δυνατές ερευνητικές δεξιότητες και οι εξαιρετικές συγγραφικές ικανότητες.

Β. Σχεδιασμός

Οι ασκούμεν@ στον σχεδιασμό δουλεύουν κάτω από την εποπτεία ενός/μιας «μέντορα» για την καθοδήγηση και τη διαχείριση του όγκου δουλειάς. Αυτή η θέση συνήθως υποστηρίζει εργασίες σε ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω διαφορετικούς τομείς: α) σχεδιασμό εκθέσεων, β) ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γ) γραφιστική.

 1. Σχεδιασμός εκθέσεων: Οι ασκούμεν@ σε αυτό τον ρόλο έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις για την περιπλοκότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, διαμόρφωσης, και ανάπτυξης εκθέσεων, η οποία συμπεριλαμβάνει διάφορα στάδια και σχεδιαστικά στοιχεία (σχεδιασμός έκθεσης, τοποθέτηση έργων στο χώρο, σχεδιασμός κατόψεων και τρισδιάστατων σχεδίων για τους τρόπους παρουσίασης των έργων στο χώρο, τεχνικές απαιτήσεις, κατασκευαστικά σχέδια κτλ).
 2. Ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Οι ασκούμεν@ συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την προώθηση και τη διάδοση των δραστηριοτήτων του NiMAC. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του NiMAC σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τη δημιουργία αναγκαίου οπτικού υλικού και τη δημιουργία ελκυστικών καταχωρήσεων και αναρτήσεων για την αποτελεσματική προβολή των πρωτοβουλιών του NiMAC στο ευρύτερο κοινό.
 • Γραφιστική: Οι ασκούμεν@ σε αυτό τον τομέα εφαρμόζουν τις δεξιότητές τους στην οπτική έρευνα και επικοινωνία για τη δημιουργία των γραφικών μιας έκθεσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία της οπτικής ταυτότητας και υλικού μιας έκθεσης [σχεδιασμός λογοτύπου, αφισών, μπάνερς, έντυπου υλικού κτλ].

Οι φοιτητ@ στον τομέα του σχεδιασμού θα συνεργάζονται απευθείας  με την ομάδα σχεδιασμού του NiMAC και θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις γραφικών και οπτικής επικοινωνίας, καθώς και ευχέρεια στη χρήση του  προγράμματος  Adobe Suite.

Γ. Εκπαίδευση

Στο επίκεντρο του οράματος και της φιλοσοφίας του NiMAC βρίσκεται η δέσμευση προς την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, όπου η τέχνη καθίσταται προσβάσιμη σε όλ@, προωθώντας έναν χώρο που ενθαρρύνει τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων κοινού. Οι ασκούμεν@ στον τομέα της εκπαίδευσης παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση αυτού του οράματος, συμβάλλοντας ενεργά στον προγραμματισμό εκδηλώσεων για προσέγγιση διαφορετικών κοινών, στη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων/εργαλείων, φυσικών και διαδικτυακών. Η συμμετοχή τους επεκτείνεται στην εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ξεναγήσεων και διαφόρων εκδηλώσεων που σχετίζονται με την τέχνη, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την πολιτιστική εμπειρία για ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων.

Οι υποψήφι@ που επιλέγονται για τη θέση αυτή είναι χρήσιμο – χωρίς να είναι αναγκαίο – να έχουν προηγούμενες γνώσεις ή/και εμπειρίες σε εκπαίδευση, μουσειοπαιδαγωγική ή διδακτική της τέχνης.

 • Ο πολύπλευρος χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων των ασκούμενων του NiMAC σε όλους τους παραπάνω τομείς υπογραμμίζει τη σημασία ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεξιοτήτων, και της δέσμευσης προς την ευρύτερη κοινότητα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κατανόησης της τέχνης.

************************************************************************************************

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

* Για το Εαρινό Εξάμηνο 2024 υπάρχουν οι πιο κάτω διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης:

 • 1 στον τομέα του σχεδιασμού,
 • 1 στον τομέα της επιμέλειας, και
 • 1 στον τομέα της εκπαίδευσης.

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: 9 Φεβρουαρίου, 2024.

Αιτήσεις για αυτές τις θέσεις πρέπει να έρχονται απευθείας από τ@ φοιτητ@ των σχετικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία όπως ανακοινώνεται. Οι αιτήσεις γίνονται διαδικτυακά ΕΔΩ

Στην περίπτωση που υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις διαθέσιμες θέσεις τότε θα γίνεται επιλογή από την ομάδα του NiMAC στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων:

 1. Σχετικότητα σπουδών με τη διαθέσιμη θέση
 2. Αναλυτική βαθμολογία
 3. Προηγούμενη εμπειρία (αν υπάρχει)
 4. Έτος σπουδών (θα δίνεται προτεραιότητα σε μεταπτυχιακούς και 4ής προπτυχιακούς φοιτητ@