ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Πρόγραμμα φιλοξενίας στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόγραμμα φιλοξενίας για Παραστατικές και Ζωντανές Τέχνες 

από το NiMAC

στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ

Απρίλιος – Νοέμβριος 2021

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC] απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για καλλιτεχνική έρευνα και παρουσιάσεις στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ, Λευκωσία, κατά την περίοδο 5 Απριλίου – 30 Νοεμβρίου 2021.

Στόχος του προγράμματος φιλοξενίας είναι να συνδεθεί η πόλη με το κοινό και να προβληθούν νέοι αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες στο κοινό από τον χώρο των παραστατικών και ζωντανών τεχνών. Το πρόγραμμα φιλοξενίας θα επικεντρωθεί στη υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά την ερευνητική περίοδο ενός έργου τους, παρέχοντας χώρο στους επιτυχόντες υποψηφίους για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της έρευνάς τους. Τα κύρια εργαλεία που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας είναι η χρήση του Θεάτρου Πόλης ΟΠΑΠ, καθώς και όλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται σε αυτό (φωτισμοί, ηχητικές εγκαταστάσεις).

Ως μέρος του προγράμματος, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι καλούνται να διοργανώσουν και να παρουσιάσουν έως και τρεις δημόσιες εκδηλώσεις (π.χ. εργαστήρια, διαλέξεις, παραστάσεις, προβολές, περφόρμανς ή άλλες δημόσιες παρουσιάσεις) κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους και εντός των εγκαταστάσεων του θεάτρου Πόλης ΟΠΑΠ. Τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών θα έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, πάντοτε σε συνεννόηση και συμφωνία με το προσωπικό του NiMAC.

Ποιους αφορά:

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στη συγκέντρωση νέων και γνωστών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων από τον χώρο των παραστατικών και ζωντανών τεχνών που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω τις βάσεις του έργου τους.

 • καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές ομάδες από τον χώρο των παραστατικών τεχνών: περφόρμερς, διεπιστημονικοί καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές ομάδες, καλλιτέχνες των οποίων το έργο βασίζεται στην έρευνα κ.ο.κ. 
 • κάτοικοι Κύπρου ή Κύπριοι που ζουν στο εξωτερικό

Οι αιτήσεις μπορεί να δομηθούν σε υπάρχοντα έργα που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί στο κοινό ή σε νέα έργα και ιδέες. 

Διάρκεια:

Η διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας είναι τρεις εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο ανά καλλιτέχνη ή ομάδα. Η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ή ημερομηνίες που στο σύνολο τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις εβδομάδες.

Χώρος και εξοπλισμός

 • Χρήση του χώρου/σκηνής του Θεάτρου Πόλης ΟΠΑΠ, διαστάσεων 10μ x 10μ.
 • Η χρήση του εξοπλισμού που βρίσκεται μέσα στο θέατρο. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει φώτα, ήχο και κονσόλα για τον χειρισμό και των δύο, θα είναι στη διάθεση των καλλιτεχνών (ισχύουν κανόνες και κανονισμοί)

Δημόσιες παρουσιάσεις

Οι καλλιτέχνες, καλλιτέχνιδες και καλλιτεχνικές ομάδες θα πρέπει να διοργανώσουν έως και τρεις δημόσιες παρουσιάσεις στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ. Οι εν λόγω παρουσιάσεις θα αποφασίζονται σε συνεννόηση με το NiMAC. Οι δημόσιες παρουσιάσεις μπορεί να έχουν τη μορφή εργαστηρίων, ανοιχτών προβών, ομιλιών, παραστάσεων, προβολών, περφόρμανς κ.λπ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να σταλούν στο info@nimac.org.cy μέχρι τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, σε ένα έγγραφο:

 • στοιχεία επικοινωνίας
 • ιστότοπος καλλιτέχνη / προφίλ κοινωνικών δικτύων / οποιοδήποτε διαδικτυακό περιεχόμενο
 • προτεινόμενες ημερομηνίες 
 • σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά ή στα αγγλικά (όχι περισσότερο από 250 λέξεις)
 • γραπτή πρόταση του έργου με το οποίο σκοπεύουν να ασχοληθούν και να ερευνήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας (όχι περισσότερο από 400 λέξεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί από τον γενικό προγραμματισμό του Θεάτρου Πόλης ΟΠΑΠ
 • Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση της πρότασής τους
 • Το NiMAC διατηρεί το δικαίωμα να μην αιτιολογήσει στους αιτούντες οποιαδήποτε απόφαση λάβει σχετικά με την επιλογή τους
 • Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό 
 • Διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα φιλοξενίας ενδέχεται να γίνουν βάσει των εκάστοτε κανονισμών του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19