Ανοικτή Πρόσκληση Nicosia Pop-up Festival 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Nicosia Pop-up Festival 2016

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Pop-up Festival 2016, ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC]απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την παραχώρηση κενών καταστημάτων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο City Plaza, στη Λεωφόρο Μακαρίου κατά την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2016 – 6 Ιανουαρίου 2017.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ είναι να συγκεντρώσει η κεντρική εμπορική αρτηρία της πρωτεύουσας ότι πιο καινοτόμο, εφευρετικό και δημιουργικό στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Μέσα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, επιδιώκεται η τόνωση και η αναζωογόνηση της Λεωφόρου Μακαρίου ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, είτε μέσω της εμπορικής δραστηριότητας, είτε μέσω της καινοτομίας, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων μέσω της δημιουργίας.

Το εγχείρημα θα πλαισιώνουν παράλληλες δραστηριότητες –εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές– εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Οι προτάσεις θα αφορούν στους εξής άξονες:

Α. Καινοτομία

Προτάσεις που αφορούν καινοτόμες ιδέες από νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups)

Β. Εμπόριο

Προτάσεις από επαγγελματίες ή νέους επιχειρηματίες και δημιουργούς σε σχέση με το λιανικό εμπόριο

Γ. Τέχνη

Προτάσεις που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό (π.χ. εικαστικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, θέατρο, μουσική, performances, χορός)

Δ. Εκπαίδευση

Προτάσεις που θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. εργαστήρια, μαθήματα, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες) που θα γίνονται σε προκαθορισμένο ειδικό χώρο

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ

Ο χώρος διεξαγωγής του Nicosia Pop-up Festival 2016 θα είναι τα κενά καταστήματα στο Εμπορικό Κέντρο City Plaza επί της Λεωφόρου Μακαρίου.

Διάρκεια φεστιβάλ: 1 Δεκεμβρίου 2016 – 6 Ιανουαρίου 2017

Μέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων:

Τρίτη με Κυριακή: 10:30 – 13:30 και 15:00 – 20:00

Δευτέρα: Κλειστά (Κατά την περίοδο αιχμής λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά).

Το ωράριο θα πρέπει να τηρείται αυστηρά.

Σημείωση: Το ωράριο δεν είναι δεσμευτικό για όσα καταστήματα και χώρους επιθυμούν να λειτουργούν ή να έχουν προγραμματισμένες δράσεις και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής (αφορά όσους επιλεγούν)

Α. Για παραχώρηση καταστήματος το εφάπαξ δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €250.

Β. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά καταστήματα), το εφάπαξ δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €50.

Γ. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες δεν θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά καταστήματα) η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής πρότασης

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν:

Α. Προσωπικά, στα γραφεία μας, που βρίσκονται στη γωνία Τεμπών και Πενταδακτύλου στην Παλιά Λευκωσία, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 09:00 – 15:00.

Τελευταία προθεσμία υποβολής: Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Β. Ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την πρόταση στο info@nimac.org.cy με θέμα POP-UP FESTIVAL 2016 Δήλωση Ενδιαφέροντος (παρακαλείσθε όπως μην υπερβαίνει τα 7MB) μέχρι την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις: Τηλ. 22797400, 09:00 – 15:00.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με κριτήριο την πρωτοτυπία, την ποιότητα και το κατά πόσο η πρόταση είναι υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη.

Διαδικασία επιλογής

  1. Ο τελικός αριθμός των ενδιαφερομένων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί τόσο από τον τελικό αριθμό των διαθέσιμων καταστημάτων όσο και από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
  1. Η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις, την προεπιλογή και την τελική επιλογή. Οι αιτούντες των προεπιλεγεισών προτάσεων θα κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση της πρότασής τους αν χρειαστεί.
  1. Ο Δήμος και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών δεν υποχρεούνται να αιτιολογήσουν σε οποιονδήποτε αιτούντα την οποιαδήποτε απόφασή τους σχετικά με τη συμμετοχή του ή μη στο φεστιβάλ.

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή η οποία θα συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Οικονομική στήριξη

Κατηγορία Α΄

(αφορά προτάσεις οι οποίες θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)

Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).

Κατηγορία Β΄

(αφορά προτάσεις οι οποίες δεν θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)

  1. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).
  1. Επιπρόσθετα ο Δήμος θα καλύψει μέρος του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που δε θα ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τα €400.

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της τελικής επιλογής θα ζητηθεί αναλυτική κατάσταση εξόδων και για τις δύο κατηγορίες. Η προσκόμιση των νόμιμων αποδείξεων για τα έξοδα είναι απαραίτητη.