Διεθνής Ημέρα Μουσείων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Τεχνών, ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ, 18:00

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ,
ΤΟΠΟΣ KAI ΙΣΤΟΡΙΑ

@ NiMAC

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 19, 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ: 22797400, www.nimac.org.cy