Διεθνές Συνέδριο – Για έναν εκτεταμένο αξιονισμό

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017 και του πρότζεκτTerraMediterraneaInAction, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC] διοργανώνει το διεθνές συνέδριο Για Έναν Εκτεταμένο Αξιονισμό [For AnExtended Actionism] που βασίζεται σε μια ιδέα των PaolaYacoub και MichelLasserre.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017, NiMAC, από τις 14:30 – 19:100

Δωρεάν συμμετοχή

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα