Διεθνής Μέρα Μουσείων: Ημερίδα δικτύωσης

Η προσβασιμότητα είναι το κλειδί! Αν αναγνωρίζετε τη σημαντικότητα, αν είστε επαγγελματίας προσβασιμότητας, ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, αυτή η συνάντηση πιθανόν να σας ενδιαφέρει!
#AccessibleEU στην Κύπρο διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διατομεακές προσεγγίσεις για την προσβασιμότητα: Δουλεύοντας μαζί για την άρση των εμποδίων»

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC],
Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία
Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Για εγγραφές πατήστε εδώ
__________________________________________

Accessibility is the key! Either if you already know its importance, if you are a professional of it, or you would like to get more information about it, this event might be of your interest.
#AccessibleEU Cyprus is organising the event “Inter-sectorial approaches to accessibility: Working together to remove barriers”

The Nicosia Municipal Arts Center, associated with the
Pierides Foundation [NiMAC], Nicosia, Cyprus
Saturday, May 18, 2024

For more info press here