ψευδαιμόνια / pseudaemonia. A familiar exorkism by Panagiotis Mina

 

Παναγιώτης Μηνά | Panagiotis Mina 
 
Σάββατο 27 Απριλίου | Saturday 27 April |19:30
Περφόρμανς AV | AV performance *

ψευδαιμόνια / pseudaemonia. A familiar exorkism

Short description

ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ψευδαιμόνια ευδαιμόνια ψευδαιμόνι ψευδαμόνιαευδαιμόνια

ψευδαιμόνευδαιμυδαιμόνιαευδαιευδαιμόνιυδαιμόνιαδαιμόνιιμόνιυδαιμόνια ψευδαόνψεαιμόνευδαιμόνια
Σύντομο Βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Μηνά (1982, BA Communication Culture and Media) μελετά την έννοια του θορύβου και της διακοπής εντος των πολιτισμικών συμβάσεων.  Δουλεύει ως καλλιτέχνης οπτικοακουστικών μέσων στην Κύπρο και το εξωτερικό από το 2003.
Είναι ιδρυτής του Pyrgatory Studios, ενος διεπιστημονικού κόμβου ανάπτυξης καλλιτεχνικών πρακτικών στη φύση.
– pyrgatory.bandcamp.com/music
Short Bio
Panagiotis Mina (b. 1982, BA Communication Culture and Media) is interested in the concept of noise and interruption within cultural norms.
He has been working as an audiovisual artist in Cyprus and abroad since 2003.
He is the founder of Pyrgatory Studios, a transdisciplinary hub for the advancement of creative practices in a natural environment.
– pyrgatory.bandcamp.com/music
*(η περφόρμανς περιέχει εικόνες που αναβοσβήνουν / the performance contains flashing images)