OPEN CALL – Έκθεση: Seeking Roots

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκθεση: Αναζητώντας Ρίζες

7-31 Δεκεμβρίου 2020, City Plaza, Λευκωσία

Αυτή η ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες (μέχρι 30 χρόνων) οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες τη θεματική της έκθεσης Αναζητώντας Ρίζες.

Η έκθεση επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της ταυτότητας στην Κύπρο μέσω της οικειοποίησης της παράδοσης και της επακόλουθης επανεφεύρεσής της. Η τάση αυτή στον κόσμο της τέχνης αντανακλάται στην προσπάθεια καλλιτεχνών να στραφούν σε σημεία, σύμβολα και τεχνικές προγενέστερων γενεών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν αλλά και να αμφισβητήσουν παραδοσιακές έννοιες, οι οποίες επεκτείνουν τις αναλογίες της ιστορίας στο σήμερα, σηματοδοτώντας τις είτε με τρόπο μερικό είτε και ελλειπτικό, απαλλάσσοντάς τις από περιττά νοηματικά βάρη και αφήνοντας έτσι το πεδίο ελεύθερο
για καινούργιες ερμηνείες όσον αφορά την ταυτότητα.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι η κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά συνίσταται από μια πρόσμειξη ελληνικών, βρετανικών, οθωμανικών, ενετικών, φραγκικών, βυζαντινών, αιγυπτιακών, φοινικικών και άλλων επιδράσεων, που προσφέρονται για μια καινούργια ανάγνωση και επαναδιαπραγμάτευση. Κατά συνέπεια, οι καλλιτέχνες καλούνται ναεπιχειρήσουν μια κατάδυση στο παρελθόν της Κύπρου για να ανασύρουν απ’ αυτό στοιχεία και μοτίβα, τα οποία θα συνδυάσουν με σύγχρονα, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν αντιπροσωπευτικές πτυχές της κυπριακής ταυτότητας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στο City Plaza στη Λεωφόρο Μακαρίου, κατά τη διάρκεια του Nicosia Pop Up Festival 2020. Τα έργα θα επιλεγούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης, η οποία στοχεύει στην προώθηση νέων καλλιτεχνών με καινούργιες δημιουργίες που ενσωματώνουν την πολιτιστική και κοινωνική ιστορία του νησιού.

Η ανοικτή πρόσκληση αφορά έργα τα οποία:

  • Χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές τέχνης και χειροτεχνίας σε συνδυασμό με σύγχρονα υλικά ή/και εννοιολογικές τάσεις.
  • Χρησιμοποιούν σύμβολα, μοτίβα ή υλικά εμπνευσμένα από αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά ευρήματα.
  • Ερευνούν την έννοια της διαμόρφωσης ταυτότητας σε σχέση με ένα διαφιλονικούμενο παρελθόν.
  • Εξετάζουν τη σύγχρονη κρίση ταυτότητας που επικρατεί στην Κύπρο σε συνδυασμό με τα πολλαπλά αφηγήματα που την προκαλούν.
  • Ενστερνίζονται ή αμφισβητούν τις «ρίζες» ως έννοια αναγκαία για το «ανήκειν» σε συγκεκριμένη ομάδα.
  • Προτείνουν καινούργιους τρόπους διερεύνησης ή συμφιλίωσης με την πολιτιστική ιστορία, την κληρονομιά και τις διαγενεακές εμπειρίες.

Η έκθεση προσδοκά να επαναδιαπραγματευτεί την ακατάπαυστη πάλη αποδοχής του παρελθόντος και της παράδοσης σε ένα σύγχρονο κόσμο, όπου οι μετα-στρουκτουραλιστικές και μετα-αποικιοκρατικές θεωρίες αμφισβητούν και επαναδιατυπώνουν την ύπαρξη και το νόημα των εννοιών αυτών. Η σύγχρονη κυπριακή ταυτότητα –όπως κάθε εθνική ταυτότητα– είναι ίσως αδύνατον να ανιχνευθεί και να καθοριστεί, συνεπώς η έκθεση αυτή δεν συνιστάπροσπάθεια ως προς τον σκοπό αυτό, αλλά επιχειρεί να ερευνήσει τις διαφορετικές εικαστικές εκφάνσεις, προσλήψεις και ερμηνείες της ταυτότητας καθώς και τις προσπάθειες διατύπωσής της.

Υποβολή προτάσεων: Υπάρχοντα ή καινούργια έργα είναι αποδεχτά. Στις προτάσεις (έως 350 λέξεις) θα πρέπει να περιγράφεται ευκρινώς το έργο, το σκεπτικό και η αιτιολόγησή του, τα υλικά/οι τεχνικές δημιουργίας του, καθώς και η αναμενόμενη προσφορά του στη γενική θεματική της έκθεσής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν επίσης ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (αν είναι διαθέσιμα) φωτογραφίες και links με δείγματα του έργου τους διαδικτυακά. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας στο: info@nimac.org.cy

Προθεσμία για υποβολή προτάσεων: Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020
Στους καλλιτέχνες που θα επιλεγούν για συμμετοχή στην έκθεση, θα δοθεί κονδύλι €350.

Παρακαλώ σημειώστε: Η επιμελητική ομάδα θα επιλέξει τα έργα με κριτήρια την ποιότητα και τη συνάφειά τους με το θέμα της έκθεσης. Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Η πραγματοποίηση της έκθεσης θα εξαρτηθεί από τις επιδημιολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στην Κύπρο την περίοδο εκείνη.

NiMAC
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας: Συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία
T: 22797400, info@nimac.org.cy, www.nimac.org.cy

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα–Παρασκευή, 8:30-15:00