Nicosia Pop Up Festival 2020 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Nicosia Pop Up Festival 2020

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Nicosia Pop Up Festival 2020, ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC] απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την παραχώρηση κενών εμπορικών χώρων στο εμπορικό City Plaza, επί της Λεωφόρου Μακαρίου στο κέντρο της Λευκωσίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ, κατά την περίοδο 7–31 Δεκεμβρίου 2020.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ, το οποίο έχει διακριθεί ως μια από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, είναι να συγκεντρώσει στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ό,τι πιο καινοτόμο, εφευρετικό και δημιουργικό στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Μέσα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, επιδιώκεται η τόνωση και η αναζωογόνηση της πρωτεύουσας ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, είτε μέσω της εμπορικής δραστηριότητας, είτε μέσω της καινοτομίας, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων μέσω της δημιουργίας.

Το εγχείρημα θα πλαισιώνουν παράλληλες δραστηριότητες –εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές– εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή του κοινού, τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19.
Οι προτάσεις θα αφορούν στους εξής άξονες:

Α. Καινοτομία
Προτάσεις που αφορούν καινοτόμες ιδέες από νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

Β. Εμπόριο
Προτάσεις από επαγγελματίες ή νέους επιχειρηματίες και δημιουργούς σε σχέση με το λιανικό εμπόριο.

Γ. Τέχνη
Προτάσεις που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό (π.χ. εικαστικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, θέατρο, μουσική, performances, χορός).

Δ. Εκπαίδευση
Προτάσεις που θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. εργαστήρια, μαθήματα, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες) που θα γίνονται σε προκαθορισμένο ειδικό χώρο.

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ

Ο χώρος διεξαγωγής του Nicosia Pop Up Festival 2020 θα είναι το City Plaza και το Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ στη Λευκωσία.
Διάρκεια φεστιβάλ: 7–31 Δεκεμβρίου 2020
Μέρες και ώρες λειτουργίας των εμπορικών χώρων: Τρίτη με Παρασκευή: 15:00–20:00 Σάββατο και Κυριακή: 11:00–20:00 Δευτέρα: Κλειστά (Κατά την περίοδο αιχμής λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων οι εμπορικοί χώροι θα παραμένουν ανοικτοί)
Σημείωση: Οι ώρες λειτουργίας των εμπορικών χώρων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Παρέχεται όμως η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να λειτουργούν ή να έχουν προγραμματισμένες δράσεις και πριν την έναρξη του ωραρίου.
Η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ θα εξαρτηθεί από τις επιδημιολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στην Κύπρο την περίοδο εκείνη.

Δικαίωμα συμμετοχής (αφορά όσους επιλεγούν)

Α. Για παραχώρηση εμπορικού χώρου το εφάπαξ δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €200.
Β. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά εμπορικούς χώρους), το εφάπαξ δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €50.
Γ. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων, οι οποίες δεν θα αποφέρουν έσοδα στον χρήστη από τη διεξαγωγή τους (δεν αφορά εμπορικούς χώρους), η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν:
Α. Προσωπικά, στα γραφεία μας, που βρίσκονται στη γωνία Τεμπών και Πενταδακτύλου στην Παλιά Λευκωσία, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 08:30–14:30.
Τελευταία προθεσμία υποβολής: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.
Β. Ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την πρόταση στο info@nimac.org.cy με θέμα POP UP FESTIVAL 2020 Δήλωση Ενδιαφέροντος (παρακαλείσθε όπως μην υπερβαίνει τα 7MB) μέχρι την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: Τηλ. 22797400, Δευτέρα–Παρασκευή, 08:30–14:30.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με κριτήριο την πρωτοτυπία, την ποιότητα και το κατά πόσο η πρόταση είναι υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη.

Διαδικασία επιλογής

  1. Ο τελικός αριθμός των ενδιαφερομένων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί τόσο από τον τελικό αριθμό των διαθέσιμων εμπορικών χώρων όσο και από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
  2. Η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις: την προεπιλογή και την τελική επιλογή. Οι αιτούντες των προτάσεων που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση της πρότασής τους αν χρειαστεί.
  3. Ο Δήμος και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών δεν υποχρεούνται να αιτιολογήσουν σε οποιονδήποτε αιτούντα την οποιαδήποτε απόφασή τους σχετικά με τη συμμετοχή του ή μη στο φεστιβάλ.
  4. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή η οποία θα συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Οικονομική στήριξη

Κατηγορία Α΄
(αφορά προτάσεις οι οποίες θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)
Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εμπορικών χώρων όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).

Κατηγορία Β΄
(αφορά προτάσεις οι οποίες δεν θα έχουν έσοδα από το φεστιβάλ)

  1. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εμπορικών χώρων, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό (όπου υπάρχει παροχή υδροδότησης).
  2. Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα καλύψει μέρος του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που δε θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού τους. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τα €400.

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της τελικής επιλογής θα ζητηθεί αναλυτική κατάσταση εξόδων και για τις δύο κατηγορίες. Η προσκόμιση των νόμιμων αποδείξεων για τα έξοδα είναι απαραίτητη.