Δημήτρης Μυταράς


Διάρκεια: 20.3.1996 – 12.5.1996


Οργάνωση: NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη]

Περιγραφή
Έκθεση

Μεγάλη έκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη Δημήτρη Μυταρά όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο τα μεγάλα μνημειακά έργα της πρόσφατης δουλειάς του. Η ανθρωποκεντρική τέχνη του Μυταρά με τα έντονα χρώματα είναι γεμάτη εντάσεις. Το χρώμα δεν ξεχωρίζει από το σχέδιο καθώς ο ζωγράφος σχεδιάζει με το χρώμα και με το χρώμα τονίζει τον όγκο και το χώρο