ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Residency@NiMAC

Εδώ και μερικά χρόνια το NiMAC προωθεί και αναπτύσσει τον θεσμό της δημιουργικής φιλοξενίας με τη μορφή του residency. Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα Residency@NiMAC προσκαλεί καλλιτέχνες, ερευνητές, επιμελητές και άλλους πολιτιστικούς παραγωγούς από διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περάσουν ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως ενός μηνός) μακριά από τη χώρα τους και να το αφιερώσουν στη δημιουργική σκέψη, την έρευνα και τη μελέτη στο κυπριακό κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές, όπως μικρές εκθέσεις, διαλέξεις και συμμετοχικά εργαστήρια.

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:

2012

Joseph Dadoune

Suzan Kleinberg

Liz Wells

Prof. Tom Mitchel

2013

Yiannis Stigas

Socratis Socratous

Tom Dale

Drorit Gur-Arie

Liz Nicol

2014

Eleni Kamma

Fabrice Flahutez

Suzan Kleinberg

Gabriel Lester

2015

Hannah Drayson

Liz Nicol

Gabriel Lester

Tom Dale

Carole Baker

Cathryn Drake

2016

Tanja Mosblech

Sylvat Aziz