ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών, το οποίο λειτουργεί από το 2008, έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει και να εξοικειώσει τα παιδιά Κυπρίων, αλλά και μεταναστών που κατοικούν στην παλιά Λευκωσία, με τον συναρπαστικό κόσμο της τέχνης.

Στεγάζεται στη νέα προσθήκη του συμπλέγματος κτηρίων του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη. Είναι ένα παραδοσιακό κτίσμα, το οποίο έχει ανακαινισθεί με σκοπό να λειτουργήσει ως Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από κοινού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%) και τον κρατικό προϋπολογισμό (50%).

Μεταξύ των εξειδικευμένων μαθημάτων και εργαστήριων που προσφέρονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών είναι και αυτά που ασχολούνται με τη Σύγχρονη Τέχνη, τη Χαρακτική, το Θέατρο και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από έξι έως δεκαέξι και αποτελούνται συνήθως από είκοσι-τριάντα συναντήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσω διαδραστικών μαθημάτων θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου, καθώς και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα.

Στην προετοιμασία των προγραμμάτων έχει ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι στην παλιά Λευκωσία και γύρω από αυτήν ζει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μεταναστών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα σχολεία της περιοχής. Η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου Παιδιών και η συμμετοχή των παιδιών των μεταναστών στα εκπαιδευτικά μαθήματα συμβάλλει στην αφομοίωση και την ενσωμάτωση στην κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση και την εμπειρία της συνύπαρξης και της συνεργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετικές ικανότητες, συμπεριφορές και κουλτούρες

 NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020
 

2019

 2018


2016-2017

ΟΙ ΕΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ NEO ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝiMAC ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ.


ΧρωματίΖΩ


 


2015-2016

Παρουσίαση 

Εγκαίνια: Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, 18:00 @ ΝiMAC
Διάρκεια: 23-27 Ιουνίου 2015
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο: 10:00-21:00