ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Residency@NiMAC 

Εδώ και μερικά χρόνια το NiMAC προωθεί και αναπτύσσει τον θεσμό της δημιουργικής φιλοξενίας με τη μορφή του residency. Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα Residency@NiMAC προσκαλεί καλλιτέχνες, ερευνητές, επιμελητές και άλλους πολιτιστικούς παραγωγούς από διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περάσουν ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως ενός μηνός) μακριά από τη χώρα τους και να το αφιερώσουν στη δημιουργική σκέψη, την έρευνα και τη μελέτη στο κυπριακό κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές, όπως μικρές εκθέσεις, διαλέξεις και συμμετοχικά εργαστήρια.

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: