ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-DRONE VISION: ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

IMG_1206

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

DRONE VISION: ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Περιγραφή

Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη], η Ακαδημία Valand του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, το Hasselblad Foundation στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και το National College of Arts στη Λαχώρη του Πακιστάν διοργανώνουν το πρόγραμμα Drone Vision: Εχθροπραξίες, Επιτήρηση και Διαμαρτυρία.

Το Drone Vision: Εχθροπραξίες, Επιτήρηση και Διαμαρτυρία είναι ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα που διερευνά τις συναισθηματικές έννοιες που έχουν επιβληθεί στη φωτογραφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα από την τεχνολογία μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drone).

Η συνεργασία μεταξύ των τριών πόλεων –Γκέτεμποργκ, Λευκωσίας και Λαχώρης– θα κορυφωθεί με ταυτόχρονες εκθέσεις στα τρία συμμετέχοντα ιδρύματα (Ηasselblad Centre, NiMAC και Zahour Ul Akhlaq Gallery του National College of Arts) την άνοιξη του 2018 σε επιμέλεια των Sarah Tuck και Louise Wolthers, Γιάννη Τουμαζή και Imran Ahmad αντίστοιχα. Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν καινούργια έργα που εμπίπτουν στο φωτογραφικό φάσμα, τα οποία θα παραχθούν ειδικά για τις εκθέσεις αυτές. Τα έργα θα εξετάζουν την τεχνολογία drone ως μια νέα φωτογραφική συνειδητότητα που αλλάζει τη δομή του υλικού μέσα από το οποίο προκύπτει η διαμαρτυρία και οι εχθροπραξίες.

Η σύλληψη της ιδέας για το Drone Vision: Εχθροπραξίες, Επιτήρηση, Διαμαρτυρία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας συσχετιστικής εμπειρίας μεταξύ των επιμελητών, των καλλιτεχνών στους οποίους θα ανατεθούν έργα και των επισκεπτών των εκθέσεων, καθώς και στη δημιουργία μια κοινής αίσθησης ευθύνης προς αυτούς που βρίσκονται «σε απόσταση». Το πρότζεκτ αποτελεί μια προσπάθεια προς την παραγωγή μιας «γεωγραφικής λογικής» που αφορά την τεχνολογία drone, η οποία διαμορφώνεται εν μέρει από την εγγύτητα τους –θεωρητική και πραγματική– προς τις εχθροπραξίες, τις πολιτικές και ηθικές επιπτώσεις της «ασυμμετρίας» που προκύπτει όταν βλέπει κανείς χωρίς να τον βλέπουν, καθώς και τους νομικούς περιορισμούς στη χρήση drone από πολίτες στην εκάστοτε πόλη και περιοχή.

Παράλληλα με την παρουσίαση των έργων που θα παραχθούν με ανάθεση, θα προβάλλονται στους τρεις εκθεσιακούς χώρους και εικόνες του Γκέτεμποργκ, της Λευκωσίας και της Λαχώρης από ψηλά, ως μέρος της κοινής έρευνας για τη γεωπολιτική του κάθετου χώρου. Επιπλέον, στους εκθεσιακούς χώρους θα παρουσιάζεται ακουστικό υλικό από διεπιστημονικές συνομιλίες που έλαβαν χώρα στο Γκέτεμποργκ το 2017, και που διερευνούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας drone στον τρόπο που βλέπουμε.

Οι τρεις εκθέσεις θα παρουσιαστούν, επίσης, ως ένα αυτόνομο «pop-up», το οποίο θα φιλοξενηθεί και στους τρεις εκθεσιακούς χώρους ως μια μόνιμη πηγή μάθησης, όπου οι λεζάντες όλων των έργων θα παρέχονται στους επισκέπτες στη σουηδική, την ελληνική, την ούρντου και την αγγλική γλώσσα.

Το NiMAC απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για συμμετοχή στην έκθεση. Τα τρία έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να εμπίπτουν στο φωτογραφικό φάσμα και να περιστρέφονται γύρω από τα εξής θέματα:

 • Αποικιοκρατικές και αντι-αποικιακές χρήσεις της τεχνολογίας drone
 • Πολιτικές ορατότητας
 • Κάθετες γεωγραφίες εξουσίας και αρωγής
 • Δημόσιο έναντι ιδιωτικού
 • Εγγύτητα έναντι απόστασης

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Καλλιτεχνική αξία του έργου
 • Διαδικασίες ή μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
 • Ποιοτική αξία της ιδέας και της έρευνας
 • Συνάφεια με τις γεωπολιτικές της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφικής ιστορίας της περιοχής)

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα λάβουν μέχρι και €3,000, με τα οποία θα πρέπει να καλύψουν όλες τις πτυχές της έρευνας και της παραγωγής του έργου που θα εκτεθεί.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μην προβούν σε ανάθεση έργου από αυτή την πρόσκληση σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν δεν πληρούν τα κριτήρια ή τα καλλιτεχνικά προσόντα.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ανακοίνωση Ανοικτής Πρόσκλησης: 5 Οκτωβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 4 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση επιλεχθέντων καλλιτεχνών: 18 Δεκεμβρίου 2017

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή Word document ή/και PDF στο info@nimac.org.cy

Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ανακοίνωση Ανοικτής Πρόσκλησης: 5 Οκτωβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 4 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση επιλεχθέντων καλλιτεχνών: 18 Δεκεμβρίου 2017

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή Word document ή/και PDF στο info@nimac.org.cy

Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Στην περίπτωση που θα επιλέξετε να υποβάλετε την αίτησή σας ιδιόχειρα, παρακαλούμε να φροντίσετε τα κείμενά σας να είναι ευανάγνωστα. Είναι απαραίτητο να δοθεί βαρύτητα στα κείμενα που αφορούν στην έρευνα, το σκεπτικό και τους στόχους του έργου. Να σημειωθεί ότι οι καλλιτέχνες στους οποίους ανατίθεται έργο έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης κ.λπ. που αφορά στην πλοήγηση drone ως μέρος της έρευνας για το έργο τους.

 

Μέρος Α΄

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________________

Διεύθυνση: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Τηλέφωνο: ________________________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________________

 

Υπεύθυνη δήλωση

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές του πρότζεκτ Drone
Vision: Εχθροπραξίες, Επιτήρηση και Διαμαρτυρία
και δηλώνω ότι συμφωνώ και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Εγγυώμαι ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι,
εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

 

Υπογραφή (καλλιτέχνη): ____________________________________________________________

Ημερομηνία: ______/______/_____

Μέρος Β΄

Βιογραφικό σημείωμα (150-250 λέξεις)

Μέρος Γ΄

Περιγραφή Πρότασης (μέχρι 1.500 λέξεις)

Παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους η πρότασή σας ανταποκρίνεται στο σκεπτικό και τις θεματικές του πρότζεκτ (συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου). Αναφέρατε επίσης τη μεθοδολογία της έρευνάς σας και τυχόν ονόματα συνεργατών (ατόμων, ομάδων, ΜΚΟ κ.ά) που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε για τη διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου.

Μέρος Δ΄

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα

Αναφέρετε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του έργου.

Μέρος Ε΄

Προτεινόμενος προϋπολογισμός

Αναφέρατε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του έργου. (Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για κάθε πρόταση που θα επιλεγεί θα διατεθούν μέχρι €3.000 για την αμοιβή του καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδας και την κάλυψη εξόδων έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς κ.λπ.). Τα έργα
θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς έκθεση.

Μέρος ΣΤ΄

Δείγματα προηγούμενης δουλειάς

Αναφέρατε προηγούμενα έργα σας δίνοντας μια σύντομη περιγραφή (μπορείτε να αποστείλετε και σχετικά links)

 • Οι καλλιτέχνες ενδεχομένως να κληθούν για συνέντευξη.
 • Θα επιλεχθούν μέχρι τρεις (3) καλλιτέχνες/ομάδες καλλιτεχνών.
 • To NiMAC διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία με καλλιτέχνη/καλλιτέχνες/ομάδα καλλιτεχνών αν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες πληροφορίες δεν είναι πλήρης, αληθής ή σωστή.

Πρόσκληση

nop_pdf_downlaod  Πρόσκληση εδώ