«τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά» | σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Κύπρο

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

«so close yet so far away» | contemporary artists from Cyprus
«τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά» | σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Κύπρο

(Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016) Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης Πετάχ Τίκβα, Ισραήλ)

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC]

Η Ανοικτή Πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο ή και Κύπριους καλλιτέχνες που ζουν στο εξωτερικό και που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις για την έκθεση που διοργανώνεται στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Πετάχ Τίκβα στο Ισραήλ από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], με τίτλο «so close yet so far away» | contemporary artists from Cyprus | «τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά»” | σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Κύπρο. Η έκθεση, σε επιμέλεια του Γιάννη Τουμαζή, θα παρουσιαστεί στο Ισραήλ το φθινόπωρο του 2016 (οι ακριβείς ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα) και θα περιλαμβάνει έργα που θα επιλεγούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης, μαζί με ένα μικρό αριθμό προεπιλεγμένων έργων, που διαπραγματεύονται θέματα που θεωρούνται κεντρικής σημασίας για αυτό το πρότζεκτ.

Σκεπτικό:

Η έκθεση θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Ισραήλ μια δυναμική ομάδα Κυπρίων σύγχρονων καλλιτεχνών. Σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της αυξημένης ορατότητας της «περιφερειακής» καλλιτεχνικής δραστηριότητας στον διεθνή χώρο, η έκθεση θα ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Κύπρο διαπραγματεύονται θέματα ιστορίας, μνήμης και πολιτικής.

Η Κύπρος είναι τόσο κοντά στο Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται τόσο μακριά. Παρ’ όλη τη γεωγραφική συγγένεια των δύο χωρών, πολύ λίγα γνωρίζουμε ο ένας για τον άλλον, και η τέχνη δεν αποτελεί εξαίρεση. Διαφορές και ομοιότητες, ένα μακρό και κυρίαρχο ιστορικό παρελθόν, συνεχείς γεωπολιτικές αναταραχές και αδιάκοπες κρίσεις: κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές και οικονομικές, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στο παρόν και στο μέλλον.

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην έκθεση, θα μας καλέσουν να προβληματιστούμε ως προς την ιστορία, τη μνήμη και την πολιτική, σε σχέση με τη σύγχρονη κυπριακή κουλτούρα και τις πολύπλευρες πολυπλοκότητες της κυπριακής ταυτότητας. Θα επιδιώξουν να αναδείξουν και να διαπραγματευτούν υπάρχουσες θέσεις και αντιθέσεις γύρω από τη φαινομενική ομοιογένεια ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Θέματα πολυπολιτισμικότητας, διασταυρώσεων, μετατόπισης, μετανάστευσης, υβριδισμού είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα έργα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση.

Για την έκθεση, θα προτιμηθούν προτάσεις που αφορούν σε έργα βίντεο ή βίντεο-εγκαταστάσεις, χωρίς αυτό να αποκλείει την επιλογή και ορισμένων έργων άλλων μορφών εικαστικής έκφρασης.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Προθεσμία υποβολής προτάσεων για υφιστάμενα έργα ή και νέες παραγωγές έργων: Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις και πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια το έργο, την ιδέα και το σκεπτικό του, καθώς και την αναμενόμενη συνεισφορά της πρότασης στη θεματολογία της έκθεσης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συνοδεύονται από οπτικό υλικό και τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη, της καλλιτέχνιδας ή της ομάδας καλλιτεχνών. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@nimac.org.cy

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, οι καλλιτέχνες ενδέχεται να κληθούν και σε συνέντευξη. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την τελική επιλογή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σε περίπτωση που μια επιλεγείσα πρόταση αφορά σε παραγωγή νέου έργου, θα μπορεί να διατεθεί ποσό μέχρι €500 για την υλοποίησή του. Σε όλες τις προτάσεις που θα επιλεγούν θα παρέχεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και επιμελητική υποστήριξη.

Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και τη σχετικότητα των προτεινόμενων έργων, καθώς και τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες υλοποίησης.